Mẫu Khay trà gỗ quý, gỗ tự nhiên

Khay trà gỗ cao cấp là một sản phẩm không thể thiếu khi nhắc tới trà đạo, Khay trà làm bằng gỗ tự nhiên được làm thủ công với những đường nét tinh tế, dùng trong phòng khách. Dưới đây CENTA xin giới thiệu 92 Mẫu khay trà gỗ quý hiếm đảm bảo hoàn toàn là gỗ tự nhiên và nguyên khối.

Là một Công ty Nội thất chuyên nghiệp, CENTA sẽ cung cấp cho các Bạn những sản phẩm mỹ nghệ đồ gỗ tinh xảo với mọi chất liệu, kích cỡ, màu sắc theo yêu cầu của Quý khách hàng. Chúng tôi nhận đặt gia công chế tác theo mẫu của Khách hàng theo chỉ định với những mẫu mã độc đáo, yêu cầu thẩm mỹ chất lượng cao và rất cao trên mọi chất liệu gỗ quý như Hương, Lim, Lu, Trắc, Thủy tùng, ….

 

Khay trà gỗ cao cấp là một sản phẩm không thể thiếu khi nhắc tới trà đạo, sản phẩm làm bằng gỗ tự nhiên được làm thủ công với những đường nét tinh tế, dùng trong phòng khách. Khay trà được kết hợp với trang trí tạo cho phòng khách nhà bạn thêm sang trọng, mang đậm phong cách truyền thống Việt.

 

Dưới đây CENTA xin giới thiệu 90 Mẫu khay trà gỗ quý hiếm đảm bảo hoàn toàn là gỗ tự nhiên quý và nguyên khối.

 

 01. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 01

  

02. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 02

 

03. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 03

 

04. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 04

 

05. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 05

 

06. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 06

 

07. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 07

 

08. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 08

 

09. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 09

 

10. Khay-tra-go-tu-nhien _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 10

 

11. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 11

 

12. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 12

 

13. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 13

 

14. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 14

 

15. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 15

 

16. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 16

 

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 17

 

18. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 18

 

19. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 19

 

20. Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 20

 

21. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 21

 

22. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 22

 

23. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 23

 

24. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 24

 

25. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 25

 

26. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 26

 

27. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 27

 

28. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 28

 

29. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 29

 

30. Do-my-nghe-Khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 30

 

31. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 31

 

32. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 32

 

33. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 33

 

34. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 34

 

35. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 35

 

36. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 36

 

37. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 37

 

38. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 38

 

39. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 39

 

40. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 40

 

41. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 41

 

42. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 42

 

43. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 43

 

44. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 44

 

45. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 45

 

46. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 46

 

47. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 47

 

48. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 48

 

49. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 49

 

50. Do-my-nghe-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 50

 

51. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 51

 

52. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 52

 

53. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 53

 

 

54. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 54

 

55. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 55

 

56. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 56

 

57. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 57

 

58. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 58

 

59. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 59

 

60. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 60

 

61. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 61

 

62. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 62

 

63. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 63

 

64. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 64

 

65. Mau-khay-tra-go-quy _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 65

 

66. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 66

 

67. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 67

 

68. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 68

 

69. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 69

 

70. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 70

 

71. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 71

 

72. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 72

73. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 73

 

74. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 74

 

75. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 75

 

76. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 76

 

77. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 77

 

78. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 78

 

79. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 79

 

80. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 80

 

81. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 81

 

82. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 82

 

83. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 83

 

84. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 84

 

85. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

86. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 85

 

87. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 86

 

88. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 88

 

89. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 89

 

90. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 90

 

91. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 92. Mau-khay-go-huong _www.centa.vn

 

Mẫu Khay trà gỗ quý số 90

 

 

Quy trình thiết kế Nội thất của CENTA 

 

Chúng tôi đưa ra các quy trình để việc thực hiện các dự án cho khách hàng được hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm. Các bước chính bao gồm:  

– Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

– Thiết kế 2D trên bản CAD để lên ý tưởng về mặt bằng

– Sau khi khách hàng đồng ý với phương án mặt bằng, Ký kết hợp đồng

– Thiết kế 3D và thông qua phương án 3D

– Thiết kế kỹ thuật thi công

– Hoàn thiện hồ sơ thiết kế và bàn giao hồ sơ.

– Thanh quyết toán HĐ thiết kế 

 

Vì sao lại lựa chọn CENTA là đối tác tin tưởng để thiết kế Không gian Kiến trúc và Nội thất cho Văn phòng Công ty của Bạn?  

 

Chúng tôi đem lại dịch vụ hoàn hảo cho Khách hàng đến với CENTA thông qua:

– Khảo sát, tư vấn miễn phí.

– Với đội ngũ kiến trúc sư thiết kế chuyên nghiệp, tác phong làm việc nhanh chóng hiệu quả … và thiết kế phối cảnh 3D đẹp với phong cách rõ ràng.

– Đáp ứng mọi yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ, công năng sử dụng.

– Chi phí thiết kế nội thất hợp lý và có các chương trình khuyến mại, hỗ trợ cho Khách hàng.

– Tiên phong trong việc Ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, vật liệu mới trong mỗi thiết kế 

– Thời gian thiết kế nhanh đảm bảo về chất lượng cũng như thời gian.

– Hồ sơ thiết kế đầy đủ, chi tiết đảm bảo ít sửa chữa bổ sung trong quá trình thi công.

 

Vì sao lại lựa chọn CENTA là đối tác tin tưởng Thi công Kiến trúc, thi công Nội thất cho không gian Văn phòng Công ty của bạn…?  

 

Chúng tôi đem lại dịch vụ hoàn hảo cho Khách hàng đến với CENTA thông qua:

– Tư vấn miễn phí trong suốt quá trình thi công.

– Đáp ứng nhanh và đầy đủ theo những yêu cầu của Chủ đầu tư 

– Tiên phong trong việc Ứng dụng công nghệ mới, sản phẩm mới, vật liệu mới 

– Đội ngũ Kỹ sư, kiến trúc sư nhiệt tình, tâm huyết và có kinh nghiệm trải qua quá trình thi công nhiều công trình.

– Đội ngũ thợ lành nghề, chuyên nghiệp, có trách nhiệm cao. 

– Thời gian thi công nhanh đảm bảo về chất lượng cũng như thời gian.

– Chi phí hợp lý nhất …

 

 

Hãy liên hệ ngay với CENTA để chọn cho không gian nhà bạn những Mẫu Khay trà gỗ quý hiếm,  đa dạng và tinh tế:

Thiet-ke-thi-cong-noi-that  www.centa.vnCông ty TNHH Kiến trúc và Nội thất CENTA

Trụ sở    : Số 14, ngõ 76, Phố Linh Lang, Ba KỶ, Hà Nội   |  Telephone: 04 6680 3111

Hotline 1: Mr Thành 094 468 3000   | Mail 1: thanh.centa@gmail.com  Mail2: info@centa.vn

Hotline 2: Mr Cường: 0912684877  | Mail 1: cuong.centa@gmail.com  Mail2: contact@centa.vn

 

 

  Thiết kế Kiến trúc | Thiết kế Nội thất biệt thự  |  Thiết kế Nội thất Nhà phố  | Thiết kế Nội thất chung cư  |

  Thiết kế NT Văn phòng | Thiết kế NT Nhà hàng, Khách sạn | Thiết kế NT Shop, showroom |

  Thiết kế NT Bar-Cafe-Karaoke Thiết kế  & Thi công Tiểu cảnh sân vườn  |

 Thi công Kiến trúc & Xây dựng | Thi công Nội thất.