Thi công Kiến trúc và kết cấu Nhà Biệt thự phố bán đảo Linh Đàm – Hà Nội

CENTA thực hiện thi công xây dựng Kiến trúc, Kết cấu, hoàn thiện Nhà Biệt thự phố cho gia đình anh Phú tại Lô Biệt thự phố BT01 tại bán đảo Linh Đàm – Quận Hoàng Mai – Hà Nội. Dưới đây, những hình ảnh thi công xây dựng ngôi nhà theo phong cách hiện đại này được ghi lại thực tế tại hiện trường công trình …

CENTA thực hiện thi công xây dựng Kiến trúc, Kết cấu và hoàn thiện Nhà Biệt thự phố cho gia đình anh Phú tại Lô Biệt thự phố BT01 tại bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội. Dưới đây, những hình ảnh thi công xây dựng ngôi nhà theo phong cách hiện đại này được ghi lại thực tế tại hiện trường công trình …

 

Chủ đầu tư: Anh Phạm Văn Phú

Diện tích xây dựng: 6×12,5 = 75m2 

Quy mô xây dựng : 4 tầng, kết cấu BTCT

Địa điểm XD:  Biệt thự phố, Bán đảo Linh Đàm, Phố Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

 

 

69. thi-cong-kien-truc-nha-pho _www.centa.vn_1

 

Những hình ảnh thi công xây dựng Nhà Phố được ghi lại thực tế tại hiện trường:

 

1. Thi công phần móng cọc

 

01. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 01

 

02. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 02

 

 03. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 03

 

04. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 04

 

07. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 05

 

08. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 06

 

09. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 07

 

10. Thi-cong-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công móng cọc Bê tông cốt thép – View 07

 

12. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 01

 

13. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 02

 

11. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 03

 

15. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 04

 

16. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 05

 

18. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 06

 

19. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 07

 

20. Thi-cong-dai-mong-coc-nha-pho-Linh-Dam www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép đài cọc Bê tông cốt thép – View 08

 

21. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 01

 

22. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 02

 

23. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 03

 

24. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 04

 

25. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 05

 

26. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công Bê tông mỏng, đà kiềng nhà phố Linh Đàm – View 06

 

27. Thi-cong-cot-thep-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn, cốt thép mỏng, đà kiềng nhà phố Linh Đàm – View 07

 

28. Thi-cong-Be-tong-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 08

 

29. Thi-cong-Be-tong-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 09

 

30. Thi-cong-Be-tong-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 10

 

31. Thi-cong-Be-tong-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 11

 

2. Thi công phần thân (Phần khung BTCT)

 

32. Thi-cong-Be-tong-mong-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt thép mỏng nhà phố Linh Đàm – View 12

 

33. Thi-cong-cot-Be-tong-cot-thep-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt Bê tông cốt thép tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 01

 

34. Thi-cong-cot-Be-tong-cot-thep-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt Bê tông cốt thép tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 02

 

35. Thi-cong-cot-Be-tong-cot-thep-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt Bê tông cốt thép tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 03

 

36. Thi-cong-cot-Be-tong-cot-thep-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công xây thô và bê tông cột tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 04

 

37. Thi-cong-cot-Be-tong-cot-thep-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt Bê tông cốt thép tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 05

 

38. Thi-cong-cot-van-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt ván khuôn cốt thép  sàn tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 01

 

39. Thi-cong-cot-van-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt ván khuôn cốt thép  sàn tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 02

 

40. Thi-cong-cot-van-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt ván khuôn cốt thép  sàn tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 03

 

41. Thi-cong-cot-van-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt ván khuôn cốt thép  sàn tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 04

 

42. Thi-cong-cot-van-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công cốt ván khuôn cốt thép  sàn tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 05

 

43. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công  khuôn cốt thép thang BTCT lên tầng 2 nhà phố Linh Đàm – view 01

 

69 Thang be tong cot hep _www.centa.vn

 

Thi công  khuôn cốt thép  cầu thang lên tầng 3

 

69. Thang be tong cot hep _www.centa.vn

 

Thi công  khuôn cốt thép  cầu thang lên tầng 3

 

44. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 02

 

45. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 03

 

46. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 04

 

47. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 05

 

48. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 06

 

49. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 07

 

50. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 08

 

51. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 09

 

52. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 10

 

53. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 11

 

 

54. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 12

 

55. Thi-cong-khuon-cot-thep-san-tang-1-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công khuôn cốt thép sàn tầng 1 nhà phố Linh Đàm – view 13

 

56. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 01

 

57. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 02

 

58. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 03

 

59. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 04

 

60. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 05

 

61. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 06

 

62. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 07

 

63. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 08

 

64. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 09

 

65. Thi-cong-van-khuon-cot-thep-san-tang-2-nha-pho-Linh-Dam _www.centa.vn 

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 3 nhà phố Linh Đàm – View 10

 

66. thi-cong-nha-pho _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép và đổ bê tông sàn tầng 4 nhà phố 4 tầng Linh Đàm – View 01

 

70. Xay-dung-nha-pho _www.centa.vn

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 4 nhà phố 4 tầng Linh Đàm – View 01

 

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 4 nhà phố 4 tầng Linh Đàm – View 02

 

70. Xay-dung-nha-pho _www.centa.vn_2

 

Thi công ván khuôn cốt thép sàn tầng 4 nhà phố 4 tầng Linh Đàm – View 03

 

70. Xay-dung-nha-pho _www.centa.vn_3

 

 KTS Cường (Hotline 0912684877) đang kiểm tra kỹ thuật tại hiện trường trước khi đổ Bê tông sàn tầng 4

 

 

 

66. thi-cong-nha-pho _www.centa.vn_1

 

Thi công hoàn thiện kiến trúc mặt tiền Nhà Biệt thự phố – www.centa.vn

 

66. thi-cong-nha-pho _www.centa.vn_2

 

Thi công hoàn thiện kiến trúc mặt tiền Nhà Biệt thự phố – www.centa.vn

 

66. thi-cong-nha-pho _www.centa.vn_4

 

Thi công hoàn thiện kiến trúc mặt tiền Nhà Biệt thự phố – www.centa.vn 

 

69. Thi-cong-kien-truc _www.centa.vn

 

 

66. thi-cong-nha-pho _www.centa.vn_5

 

 3. Thi công hoàn thiện 

 

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn

 

Thi công hoàn thiện xây trát tầng 1

 

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_1 

 

Thi công hoàn thiện xây trát tầng 1

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_2

 

Thi công hoàn thiện xây trát tầng 1

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_3

 

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_5

 

Thi công hoàn thiện xây trát tầng 2

 

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_4

 

Thi công hoàn thiện xây trát tầng 3

 

68. thi-cong-xay-tra-nha-pho _www.centa.vn_6

 

Thi công hoàn thiện xây, trát, ốp lát tầng mái

 69. thi-cong-kien-truc-nha-pho _www.centa.vn_1

 

Tại sao bạn lại chọn CENTA là Đối tác:  

 

– Với phong cách thiết kế chuyên nghiệp, luôn luôn cập nhật và sáng tạo các phong cách thiết kế độc đáo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.  

– CENTA luôn đem đến cho khách hàng những bản thiết kế nội thất có phong cách khác biệt, đẳng cấp…đồng thời sẵn sàng thực hiện các đơn đặt hàng thi công trọn gói cho căn hộ chung cư, nhà lô phố, biệt thự…đúng theo bản vẽ thiết kế đã được khách hàng phê duyệt. 

– Chúng tôi dành trọn tâm huyết, thời gian để tập hợp, nghiên cứu những kiến thức, các phong cách thiết kế nội thất quý giá bậc nhất trên thế giới. Và đã qua kinh nghiệm thiết kế, thi công hàng trăm công trình lớn nhỏ.  

– Chúng tôi luôn tìm kiếm và áp dụng những vật tư, thiết bị, công nghệ kỹ thuật cao ứng dụng vào trong các dự án của mình.

– Với uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nội thất, CENTA hoàn toàn có đủ năng lực tạo sự uy tín đối với khách hàng có nhu cầu về thiết kế thi công Kiến trúc và kết cấu.  

– Ngôi nhà của bạn được thi công xay dựng bởi đội ngũ kĩ thuật lành nghề và đội giám sát thi công chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng tốt nhất, tiến độ đúng cam kết.

 

 Liên kệ ngay với CENTA để được Tư vấn, Thiết kế, thi công Kiến trúc và Kết cấu Nhà phố, Biệt thự chất lượng với chi phí hợp lý nhất:

 

Thiet-ke-thi-cong-noi-that www.centa.vn

Công ty TNHH CENTA

Trụ sở    : Số 10, Hoàng Cầu Mới, Đống Đa, Hà Nội  | Tel: 04 6680 3111

Hotline 1: Mr Thành: 094 468 3000  | Mail : thanh.centa@gmail.com  

Hotline 2: Mr Cường: 0912684877  | Mail : cuong.centa@gmail.com