+250 mẫu nội thất Văn phòng gỗ An Cường mới nhất

Tổng hợp mẫu nội thất văn phòng bằng gỗ An Cường

CENTA là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn thiết kế nội thất Văn phòng và thi công nội thất Văn phòng với dịch vụ và chất lượng tốt nhất tại Hà Nội. Các chuyên gia tư vấn của CENTA có kinh nghiệm sẽ đưa các giải pháp hợp lý và tiết kiệm nhất cho khách hàng…

Thiết kế nội thất văn phòng, công sở hiện đại là yêu cầu quan trọng của các chủ đầu tư khi lên kế hoạch xây dựng một văn phòng khang trang và đẹp hoặc nhu cầu chuyển sang văn phòng mới. Văn Phòng là nơi làm việc là bộ não của mỗi doanh nghiệp không những vậy nó còn là bộ mặt của doanh nghiệp, đảm bảo uy tín cũng như sức mạnh của mỗi doanh nghiệp không chỉ trước khách hàng, đối tác và ngay cả với Nhân Viên của doanh nghiệp đó.

Những ý tưởng thiết kế nội thất văn phòng của CENTA được đề xuất trên cơ sở sáng tạo, phù hợp với xu thế thiết kế nội thất mang lại các lợi ích lớn cho doanh nghiệp. Các kỹ sư, kiến trúc sư của chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ các nhu cầu của khách hàng để đưa ra những thiết kế có ưu điểm như: tối đa hóa công năng của Văn Phòng, phù hợp mức đầu tư của khách hàng

Dưới đây, CENTA xin giới thiệu Bộ sưu tập gồm 250 mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng đẹp, hiện đại với nhiều phong cách khác nhau rất đáng để các Bạn tham khảo:

Những mẫu Nội thất Văn phòng đẹp

02-Van Phong - Office 8

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 01

02-Van Phong - Office 1

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 02

02-Van Phong - Office 2

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 03

02-Van Phong - Office 3

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 04

02-Van Phong - Office 4

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 05

02-Van Phong - Office 5

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 06

02-Van Phong - Office 6

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 07

02-Van Phong - Office 7

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 08

02-Van Phong - Office 8

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 09

02-Van Phong - Office 9

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 10

02-Van Phong - Office 10

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 11

02-Van Phong - Office 11

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 12

02-Van Phong - Office 12

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 13

02-Van Phong - Office 13

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 14

02-Van Phong - Office 14

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 15

02-Van Phong - Office 15

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 16

02-Van Phong - Office 16

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 17

02-Van Phong - Office 17

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 18

02-Van Phong - Office 18

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 19

02-Van Phong - Office 19

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 20

02-Van Phong - Office 20

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 21

02-Van Phong - Office 21

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 22

02-Van Phong - Office 22

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 23

02-Van Phong - Office 23

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 24

02-Van Phong - Office 24

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 25

Những mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng đẹp (Từ 26-50)

02-Van Phong - Office 25

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 26

02-Van Phong - Office 26

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 27

02-Van Phong - Office 27

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 28

02-Van Phong - Office 28

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 29

02-Van Phong - Office 29

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 30

02-Van Phong - Office 30

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 31

02-Van Phong - Office 31

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 32

02-Van Phong - Office 32

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 33

02-Van Phong - Office 33

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 34

02-Van Phong - Office 34

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 35

02-Van Phong - Office 35

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 36

02-Van Phong - Office 36

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 37

02-Van Phong - Office 37

02-Van Phong - Office 38

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 38

02-Van Phong - Office 39

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 39

02-Van Phong - Office 40

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 40

02-Van Phong - Office 41

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 41

02-Van Phong - Office 42

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 42

02-Van Phong - Office 43

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 43

02-Van Phong - Office 44

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 44

02-Van Phong - Office 46

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 45

02-Van Phong - Office 45

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 46

02-Van Phong - Office 48

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 47

02-Van Phong - Office 49

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 48

02-Van Phong - Office 51

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 49

02-Van Phong - Office 52

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 50

02-Van Phong - Office 53

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 51

02-Van Phong - Office 54

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 52

02-Van Phong - Office 55

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 53

02-Van Phong - Office 56

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 54

02-Van Phong - Office 57

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 55

02-Van Phong - Office 58

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 56

02-Van Phong - Office 59

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 57

02-Van Phong - Office 60

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 58

02-Van Phong - Office 61

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 59

02-Van Phong - Office 62

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 60

02-Van Phong - Office 63

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 61

02-Van Phong - Office 64

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 62

02-Van Phong - Office 65

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 63

02-Van Phong - Office 66

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 64

02-Van Phong - Office 67

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 65

02-Van Phong - Office 68

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 66

02-Van Phong - Office 69

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 67

02-Van Phong - Office 70

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 68

02-Van Phong - Office 71

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 69

02-Van Phong - Office 72

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 70

02-Van Phong - Office 73

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 71

02-Van Phong - Office 74

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 72

02-Van Phong - Office 75

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 73

02-Van Phong - Office 76

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 74

02-Van Phong - Office 77

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 75

Những Mẫu bàn làm việc Văn phòng đẹp (từ mẫu 76 đến 100)

02-Van Phong - Office 78

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 76

02-Van Phong - Office 79

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 77

02-Van Phong - Office 80

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 78

02-Van Phong - Office 81

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 79

02-Van Phong - Office 82

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 80

02-Van Phong - Office 83

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 81

02-Van Phong - Office 84

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 82

02-Van Phong - Office 85

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 83

02-Van Phong - Office 86

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 84

02-Van Phong - Office 87

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 85

02-Van Phong - Office 88

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 86

02-Van Phong - Office 89

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 87

02-Van Phong - Office 90

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 88

02-Van Phong - Office 91

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 88

02-Van Phong - Office 92

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 89

02-Van Phong - Office 93

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 90

02-Van Phong - Office 94

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 91

02-Van Phong - Office 95

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 92

02-Van Phong - Office 96

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 93

02-Van Phong - Office 97

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 94

02-Van Phong - Office 98

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 95

02-Van Phong - Office 99

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 96

02-Van Phong - Office 100

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 97

02-Van Phong - Office 101

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 98

02-Van Phong - Office 102

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 99

02-Van Phong - Office 103

Mẫu bàn làm việc Văn phòng số 100

02-Van Phong - Office 103

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 101

02-Van Phong - Office 104

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 102

02-Van Phong - Office 105

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 103

02-Van Phong - Office 106

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 104

02-Van Phong - Office 107

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 105

02-Van Phong - Office 108

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 106

02-Van Phong - Office 109

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 107

02-Van Phong - Office 110

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 108

02-Van Phong - Office 111

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 109

02-Van Phong - Office 112

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 110

02-Van Phong - Office 113

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 111

02-Van Phong - Office 114

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 112

02-Van Phong - Office 115

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 113

02-Van Phong - Office 116

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 114

02-Van Phong - Office 117

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 115

02-Van Phong - Office 119

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 116

02-Van Phong - Office 120

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 117

02-Van Phong - Office 121

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 118

02-Van Phong - Office 118

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 119

02-Van Phong - Office 122

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 120

02-Van Phong - Office 123

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 121

02-Van Phong - Office 124

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 122

02-Van Phong - Office 125

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 123

02-Van Phong - Office 126

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 124

02-Van Phong - Office 127

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 125

Những Mẫu bàn làm việc Văn phòng đẹp (từ mẫu 126 đến 150)

02-Van Phong - Office 128

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 126

02-Van Phong - Office 129

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 127

02-Van Phong - Office 130

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 128

02-Van Phong - Office 131

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 129

02-Van Phong - Office 132

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 130

 

02-Van Phong - Office 133

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 131

02-Van Phong - Office 134

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 132

02-Van Phong - Office 135

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 133

 

02-Van Phong - Office 136

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 134

02-Van Phong - Office 137

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 135

02-Van Phong - Office 138

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 136

02-Van Phong - Office 139

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 137

 

02-Van Phong - Office 140

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 138

02-Van Phong - Office 141

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 139

02-Van Phong - Office 142

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 140

 

02-Van Phong - Office 143

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 141

 

02-Van Phong - Office 144

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 142

 

02-Van Phong - Office 145

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 143

 

02-Van Phong - Office 146

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 144

 

02-Van Phong - Office 147

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 145

 

02-Van Phong - Office 147

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 146

 

02-Van Phong - Office 148

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 147

 

02-Van Phong - Office 149

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 148

 

02-Van Phong - Office 150

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 149

 

02-Van Phong - Office 151

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 150

02-Van Phong - Office 152

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 151

02-Van Phong - Office 153

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 152

02-Van Phong - Office 154

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 153

02-Van Phong - Office 155

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 154

02-Van Phong - Office 156

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 155

02-Van Phong - Office 157

02-Van Phong - Office 158

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 156

02-Van Phong - Office 159

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 157

02-Van Phong - Office 160

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 158

02-Van Phong - Office 161

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 159

02-Van Phong - Office 162

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 160

02-Van Phong - Office 163

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 161

02-Van Phong - Office 164

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 162

02-Van Phong - Office 165

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 163

02-Van Phong - Office 166

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 164

02-Van Phong - Office 167

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 165

02-Van Phong - Office 168

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 166

 

02-Van Phong - Office 169

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 167

02-Van Phong - Office 170

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 168

 

02-Van Phong - Office 171

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 169

02-Van Phong - Office 172

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 170

 

02-Van Phong - Office 173

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 171

02-Van Phong - Office 174

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 172

 

02-Van Phong - Office 175

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 173

02-Van Phong - Office 176

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 174

 

02-Van Phong - Office 177

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 175

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng đẹp (Mẫu số 176-200)

02-Van Phong - Office 178

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 176

02-Van Phong - Office 179

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 177

02-Van Phong - Office 180

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 178

02-Van Phong - Office 247

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 179

02-Van Phong - Office 246

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 180

 

02-Van Phong - Office 245

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 181

02-Van Phong - Office 244

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 182

02-Van Phong - Office 243

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 183

02-Van Phong - Office 242

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 184

02-Van Phong - Office 241

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 185

02-Van Phong - Office 240

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 186

02-Van Phong - Office 239

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 187

02-Van Phong - Office 238

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 188

02-Van Phong - Office 237

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 189

02-Van Phong - Office 236

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 190

02-Van Phong - Office 235

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 191

02-Van Phong - Office 234

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 192

02-Van Phong - Office 233

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 193

02-Van Phong - Office 232

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 194

02-Van Phong - Office 231

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 195

02-Van Phong - Office 230

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 196

02-Van Phong - Office 190

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 197

02-Van Phong - Office 191

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 198

02-Van Phong - Office 192

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 199

02-Van Phong - Office 193

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 200

02-Van Phong - Office 194

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 201

02-Van Phong - Office 195

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 202

02-Van Phong - Office 196

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 203

02-Van Phong - Office 197

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 204

 

02-Van Phong - Office 198

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 205

02-Van Phong - Office 199

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 206

02-Van Phong - Office 200

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 207

 

02-Van Phong - Office 201

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 208

 

02-Van Phong - Office 202

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 209

02-Van Phong - Office 203

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 210

02-Van Phong - Office 204

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 211

 

02-Van Phong - Office 205

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 212

02-Van Phong - Office 206

02-Van Phong - Office 207

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 213

02-Van Phong - Office 208

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 214

02-Van Phong - Office 209

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 215

 

02-Van Phong - Office 210

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 216

02-Van Phong - Office 211

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 217

02-Van Phong - Office 212

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 218

02-Van Phong - Office 213

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 219

02-Van Phong - Office 214

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 220

02-Van Phong - Office 215

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 221

02-Van Phong - Office 216

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 222

02-Van Phong - Office 217

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 223

02-Van Phong - Office 218

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 224

02-Van Phong - Office 219

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 225

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng đẹp (Mẫu số 226-250)

02-Van Phong - Office 220

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 226

02-Van Phong - Office 221

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 227

02-Van Phong - Office 222

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 228

02-Van Phong - Office 223

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 229

02-Van Phong - Office 224

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 230

02-Van Phong - Office 225

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 231

02-Van Phong - Office 226

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 232

02-Van Phong - Office 227

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 233

02-Van Phong - Office 228

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 234

02-Van Phong - Office 229

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 235

02-Van Phong - Office 50

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 236

 

02-Van Phong - Office 47

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 237

 

02-Van Phong - Office 50

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 238

 239 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 239

 

240 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 240

241 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 241

 

242 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 242

 

243 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 243

 

244 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 244

 

245 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 245

 

246 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 246

 

247 Mau-thiet-ke-noi-that-van-phong

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 247

 

Noi-that-van-phong-dep-18 _www.centa.vn

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 248

 

Noi-that-van-phong-nhan-vien-32 _www.centa.vn

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 249

 

Noi-that-van-phong-nhan-vien-31 _www.centa.vn

Mẫu thiết kế Nội thất Văn phòng số 250

Dịch vụ Thiết kế, sản xuất và thi công của CENTA

Công ty CENTA có Xưởng gỗ sản xuất Nội thất. Chúng tôi chuyên tư vấn thiết kế, sản xuất đồ gỗ nội thất và thi công nội thất trọn gói các Không gian Văn phòng, Khách sạn, Nhà ở gia đình, …

 • Địa chỉ xưởng: Km 14 Láng – Hoà Lạc, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
 • Quy mô: 1.200 m2, bao gồm các phân khu sản xuất, văn phòng, sân, công trình phụ
 • Đội ngũ công nhân: 25-30 người
 • Đội ngũ Văn phòng xưởng gỗ: 06 người (Quản đốc, giám sát, thiết kế, kế toán, tạp vụ)

 

Công nhân Xưởng gỗ nội thất cao cấp tại Hà Nội
Đội ngũ Quản lý xưởng sản xuất và đội ngũ công nhân của Xưởng sản xuất Nội thất CENTA

 

 

 • Chúng tôi có xưởng gỗ công nghiệp trực tiếp sản suất các đơn hàng theo yêu cầu với số lượng từ nhỏ đến lớn với uy tín & chất lượng luôn đảm bảo mang đên hài lòng cho Quý khách hàng và luôn giao hàng đúng tiến độ cam kết.
 • Với uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế và thi công đồ gỗ nội thất, Xưởng gỗ nội thất CENTA hoàn toàn có đủ năng lực tạo sự uy tín đối với khách hàng có nhu cầu về thiết kế, cung cấp lắp đặt đồ gỗ nội thất chất lượng cao.
 • Là Đơn vị Tư vấn và thi công với nhiều năm kinh nghiệm, chúng tôi có thể thiết kế đa phong cách như Phong cách truyền thốngPhong cách Tân cổ điển, … theo nhu cầu Chủ đầu tư

Hãy liên hệ với CENTA để được tư vấn, thiết kế, thi công. Tư vấn mẫu Nội thất Văn phòng, trụ sở làm việc đẹp

 • Công ty TNHH Centa
 • ĐC: số 451 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Hotline + Zalo 0944683000  |   024 6680 3111
 • Tư vấn: Mr Thành Fanpage: Công ty nội thất
 • thanh.centa@gmail.com
5/5 - (2 bình chọn)
0944683000
Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0944683000 SMS: 0944683000